เมพหมี shakri View my profile

...ยังมีประเทศไทย...

posted on 27 Nov 2008 10:53 by shakri in Music, Photo
 

 
เพลงยังมีประเทศไทย (Country First)
ศิลปิน แอ๊ด คาราบาว
 
 
 
 
ระหว่างเดินทางที่พากลับบ้าน
เราต่างมีฝันอันแตกต่างกัน
 
 
Photobucket - Video and Image Hosting
 
 
 
 
 
บางคนฝันไกลถึงดวงตะวัน
แต่อีกหลายคนฝันถึงพระจันทร์
 
 
 Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
 

 
 
 
  คนเรามีโลกทั้งเหมือนและต่าง
ลงรายละเอียดตามความนึกฝัน
แต่สิ่งที่มีทั้งเธอและฉัน
จงอย่าลืมกัน
ยังมีประเทศไทย
 
 
  Photobucket - Video and Image Hosting
 


 
 
 
มี ข้าวในนา
มี ปลาในน้ำ
 
Photobucket - Video and Image Hosting
 
 

 
 
พื้นป่าชุ่มฉ่ำ
พืชสัตว์หลากหลาย

 
 Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
 

 
 
 
 ปลูกข้าวภาคกลาง
ยางพาราภาคใต้
 
Photobucket - Video and Image Hosting  
 
 
 
 
 
 
 ภาคเหนือลำไย
ผลไม้ทั้งปี
 
 
 Photobucket - Video and Image Hosting
 
 

 
 
  หาดทรายสวยงาม
น้ำทะเลใสอุ่น
 
Photobucket - Video and Image Hosting
 
  Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
 

 
 
  ประเพณีงานบุญ
สงกรานต์สนุกดี
 
Photobucket - Video and Image Hosting
 
Photobucket - Video and Image Hosting
 
 
 

ต่างชาติเที่ยวไทย
ชอบไปทุกที่
ชนบทวันนี้
เขยฝรั่งยังฝังตา 

 
Photobucket - Video and Image Hosting

 
 

 
 
เรามีประเทศที่รัก ที่ควรหวงแหน
ไม่มีที่ไหนทดแทน
อบอุ่นทั้งกายและใจ
 
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
 
 
 
 
 
ลูกหลาน เหลน คงดำรงสืบเผ่าสืบพงษ์
คงความยิ่งใหญ่
 
Photobucket - Video and Image Hosting
 
Photobucket - Video and Image Hosting


 
 
 
ให้เราได้ภาคภูมิใจ
ที่เกิดมาเป็นคนไทย
ที่ยังมีประเทศไทย
 
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
 
 
 
 
 
ปัญหาทั้งปวงพอมีทางแก้
หากเราแน่วแน่ ถือประเทศมาก่อน
เหนื่อยก็จงพัก หนัก ก็จงพอ
สวดมนต์ ลดทอนอัตตา แผ่เมตตา
 
Photobucket - Video and Image Hosting